Självavstängning och Spelpaus

Idag finns det många typer av spelbolag som erbjuder olika sorters spelformer som till exempel casino, bingo och betting. De flesta bolagen finns inte bara tillgängliga via spelombud och internet på datorn utan också via appar på mobilen vilket gör att spelaren har möjlighet att spela både var och när som helst.

Idag finns det metoder för att hjälpa personer som spelar för mycket för sitt eget bästa, en utav dem är Spelpaus. Spelare har möjlighet att stänga av sig själva från allt spel i Sverige genom att registrera sig på Spelpaus.se. Detta innefattar allt spel i butik, online, på bana och casino.

Vad innebär Spelpaus?

Spelaren får själv välja hur länge han/hon vill stänga av sig från sitt spelande; 1, 3, 6 upp till 12 månader. Avstängningen gäller allt spel hos spelbolag som har licens att bedriva spel i Sverige och som kräver registrering. Spelaren kan inte ångra sin avstängning eller avsluta den i förtid.

De spelbolag som har spellicens i Sverige får inte skicka direktreklam eller erbjuda spel till en person som har stängt av sig. Detta för att förhindra att personerna blir lockade till att spela. De får inte heller låta någon som har stängt av sig köpa spel. Spelbolagen måste ha synliga logotyper för spelansvar online.

Vad bidrar Spelpaus med?

Förmågan att själv kunna välja att stänga av sig och hur länge ger spelaren en chans att känna att han eller hon får tillbaka kontrollen över sitt spelande. Det blir också lättare för spelaren att hålla sig ifrån spelandet eftersom spelbolagen också har ett ansvar gentemot spelaren som valt att stänga av sig.

Självavstängningssystemet och spelpaus är bra och viktigt för att minska överdrivet spelande och för att hjälpa spelaren att komma tillbaka i kontroll. Genom att stänga av sig ett par månader från spelande så kommer det upplevda behovet av att spela att minska och det psykiska välmåendet som ofta blir påverkat vid spelmissbruk att förbättras.